ភ្នំ​ពេញ

Nov 10, 2016 |
0

កាល​ពី​វេ​លា​ម៉ោង ១៨:០០ ដល់​ម៉ោង ១៩:០០ល្ងាច ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ​វិ​ចិ្ឆ​កា ឆ្នាំ​២០១៦ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​កម្ម​វិ​...

Mar 14, 2016 |
0

នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​​​១៥ ខែ​​មី​នា ឆ្នាំ​​២០១៦ មាន​តំ​ណាង​បង​ប្អូន​ខ្មែរ ឥស្លាម បាន​មក​ជួប លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​​ធាន​​គណ​​បក្ស​​សំ​​បុក​​ឃ្មុំ​​សង្គម​​ប្រ...