មាន​តំ​ណាង​បង​ប្អូន​ខ្មែរឥ​ស្លាមបាន​មក​ចូល​រួមប្រ​​ធាន​​គណ​​បក្ស​​សំ​​បុក​​ឃ្មុំ​​សង្គម​​ប្រ​ជា​ធិប​​តេយ្យ

Printer-friendly versionPDF version

នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​​​១៥ ខែ​​មី​នា ឆ្នាំ​​២០១៦ មាន​តំ​ណាង​បង​ប្អូន​ខ្មែរ ឥស្លាម បាន​មក​ជួប លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​​ធាន​​គណ​​បក្ស​​សំ​​បុក​​ឃ្មុំ​​សង្គម​​ប្រ​ជា​ធិប​​តេយ្យ នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​គណ​បក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេយ្យ​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ ផ្ទះ​លេខ​២៦០B ផ្លូវ​លេខ​១៦ ភូមិ​ព្រែក​ទាល់ សង្កាត់​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ ខណ្ឌ​មាន​ជ័យ រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ  ក្នុង​គោល​បំ​ណង់ ចូល​រួម​គាំ​ទ្រ​បម្រើ​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំសង្គម​ប្រ​ជាធិបតេយ្យ​ ។