គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​ពង្រឹង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ខេត្តតា​កែវ

Printer-friendly versionPDF version

នៅ​ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ​ប្រ​ធាន​គណបក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ និង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ នៃ​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ មាន ‎លោក ឡៅ ដួងចិត្រ‬ ជា​ប្រ​ធាន​គណ​កម្មា​ធិកា​ពិន័យ​គណ​​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ លោក​ ច័ន្ទ ប៊ុនហ៊ន‬ ជា​នាយ​ក​ខុទ្ទ​កា​ល័យ​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ ‎លោក​ស្រី ហួន ផាណារី ជា​នាយ​ករ​ង​ខុទ្ទ​កា​ល័យ​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ លោក លី ប៊ុនណារ៉ា‬ ជា​អគ្គ​លេ​ខា​ធិ​ការ​រង​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ រួម​ទាំង​សមា​ជិក សមា​ជិ​កាគ​ និង​យុ​វជ​ន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ ជា​ច្រើន​រូប​ទៀត បាន​អញ្ជើញ​មក​​ពង្រឹង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៅ​មូល​​ដ្ឋាន​ និង​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​​សួ​​សុខ​​ទុក្ខ​បងប្អូន​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ‎នៅ​ភូមិ​ត្រាំ‬ សង្កាត់​រការ​ក្រៅ ក្រុង​ដូន​កែវ ខេត​តា​កែវ ។