នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី ២៨ ខែ​​វិ​​ចិ្ឆ​​កា ឆ្នាំ​​២០១៦ មាន​វា​គ្មិន​ចំ​នួន ៣​រូប​បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​​កម្ម​​វិ​​ធី​ លាត​​ត្រ​​ដាង​​ការ​​ពិត

នៅ​ថ្ងៃ​​ទី ២៨ ខែ​​វិ​​ចិ្ឆ​​កា ឆ្នាំ​​២០១៦ វេ​​លា​​ម៉ោង ១៨:០០ ដល់​​ម៉ោង ១៩:០០​ល្ងាច  មាន វា​គ្មិន​ចំ​នួន ៣​រូប បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ កម្ម​វិ​ធី​លាត​ត្រ​ដាង​ការ​ពិត មាន លោក ស៊ា សុផុន ជា​ប្រ​ធាន​ស​មា​គម​អ្នក​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​ លោក សួន សាវុន ជា​អ​តីត​អ្នក​គាំ​ទ្រ​គណ​បក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ និង លោក សែ សុវណ្ណ ជា​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​គណ​បក្ស​ស​ង្គ្រោះជាតិ រួម​មាន​លោក អ៊ិត សុខា ជា​អ្នក​សំ​ម្រប​ស​ម្រួល​កម្ម​វិ​ធី​។​ ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link ៖ សូមចុចត្រង់នេះ