គណ​បក្ស​​សំ​​បុក​​ឃ្មុំ​​ស​ង្គម​​ប្រ​​ជា​​ធិ​ប​តេ​យ្យ​បាន​ចុះ​ព​ង្រឹង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ខេត្ត​​ក្រ​ចេះ ។

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​ម​ក​រា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ចាន់ ប៊ុនហន ជា​អ​គ្គ​លេ​ខា​ធិ​ការ គណ​​បក្ស​​​សំ​​​បុក​​​ឃ្មុំ​​​ស​​ង្គម​​​ប្រ​​​ជា​​​ធិ​ប​​តេ​យ្យ  បាន​អ​ញ្ជើញ​​ចុះ​​ព​​ង្រឹង​​ថ្នាក់​​ដឹក​​នាំ​​នៅ​​មូល​​ដ្ឋាន ប្រ​ចាំ​ខេត្ត ស្រុក និង ឃុំ។ ជា​ពិ​សេស​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​ស​កម្ម​ភាព ដើ​ម្បី​កំ​ណត់​ទិស​ដៅ​ប​ន្ថែម ក្នុង​ការ​ស​ម្រេច​ជោគ​ជ័យ នៅ​ពេល​បោះ​ឆ្នោត ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា ឃុំ ស​ង្កាត់ ក៏​ដូច​ជា​បោះ​ឆ្នោត​ស​កល ឆ្នាំ​២០១៧- ២០១៨ នា​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ ។ ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ