ស​កម្ម​ភាពក្នុង​ការ​ចុះ​ឃោស​នា រ​បស់​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ អម​ដំ​ណើរ​ដោយ​អ្នក​ស្រី ហួន ផាន់ណារី អនុ​ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស ព្រម​ទាំង​ស​មា​ជិក ស​មា​ជិកា ថ្នាក់​ដឹក​នាំ មួយ​ចំ​នួន បាន​​អ​​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​ឃោស​នា នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។​ ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ