កម្ម​​វិ​​ធី​ស​ប្បុ​រស​ធម៌ ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ម​ក​រា ឆ្នាំ​២​០​១​៧ ។

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ​ម​ក​រា ឆ្នាំ​២​០​១​៧ មាន​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ក្រី​ក្រ​ បាន​មក​សុំ​ការ​ឧ​ប​ត្ថម្ហ​​ពី លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ប្រ​​ធាន​​គ​ណ​​បក្ស​​សំ​​បុក​​ឃ្មុំ​​ស​ង្គម​​ប្រ​​ជា​ធិប​​តេយ្យ ។ លោក រី ឌី អាយុ ៥០ឆ្នាំ  និង ភ​រិ​យា ហ៊ុល ម៉ាប់ រស់​នៅ​ភូមិ ស្រះ​ព្រីង ឃុំ បាធាយ ខេត្ត​កំ​ពង់​ចាម បាន​មក​សុំ​ជំ​នួយ​ពី លោក ម៉ម សូណង់ដូ ដោយ​មូល​ហេតុ លោក រីឌី ដែល​ត្រូវ​ជា​ប្តី មាន​ស្ថាន​ភាព​ជំ​ម្ងឺ​ជា​ទំ​ងន់ (លើស​ឈាម) ។ ដោយ​ឃើញ​អ្នក​ទំាង​ពីរ​ជួប​ការ​លំ​បាក​បែប​នេះ លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ប្រ​​ធាន​​គ​ណ​​បក្ស​​សំ​​បុក​​ឃ្មុំ​​ស​ង្គម​​ប្រ​​ជា​ធិប​​តេយ្យ បានឧ​ប​ត្ថម្ហថវិការ ចំនួន ៦០០,០០០ រៀល ។  ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ