លោក ម៉ម សូណង់ដូ បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​នៅពេលថ្ងៃត្រង់ របស់​វិទ្យុ​សំបុក​ឃ្មុំ ក្រោមប្រធាន​បទ "ទុកចិត្តអ្នកណា បោះឲ្យអ្នកហ្នឹង"

នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦​ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់⁣​ ​របស់​វិទ្យុ​សំបុក​ឃ្មុំ ក្រោម​ប្រ​ធាន​បទ​ "ទុកចិត្តអ្នកណា បោះឲ្យអ្នកហ្នឹង" ។ ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​នោះ​ដែរ​ លោក​ ម៉ម សូណង់ដូ បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ចូល​​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ដើម្បី​ មាន​យោ​បល់ ​និង​សួ​រសំ​នួរ​ដោយ​សេរី​ ដោយមាន លោក ប៊ុន ឈាន ជាអ្នកសប្រមសម្រួល ។  ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ