លោក​ ម៉ម សូណង់ដូ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ ​ពិនិត្យ​មើល​អណ្ដូង​ទឹក​ នៅខេត្តព្រៃវែង។

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រ​ជា​ធិ​បតេ​យ្យ ព្រម​ទាំង​សមា​ជិក​សមា​ជិកា​មួយ​ចំនួន បាន​អញ្ជើញ​ ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​អណ្ដូង​ទឹក​ដែរធ្វើបាន ៩០% ដែល​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​បាន​ស្នើសុំ លោក ម៉ម សូណង់ដូ នៅស្រុកពាមរក៏ ខេត្តព្រៃវែង។ ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ