លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ជួល​ជុល​ផ្ទះ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ភូមិ​បឹង​ច​ម្រៀក ខេត្ត​កំ​ពង់​ស្ពឺ ។

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ​ម​ក​រា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ប្រធាន ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ប្រ​ធាន​គណបក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​ទៅ​ពិ​និត្យ​ស​កម្ម​ភាព​ជួស​ជុស ផ្ទះ​ជូន​លោក​យាយ ឈន ឡាយ នៅ​ភូមិ​បឹង​ច​ម្រៀក ឃុំ​ព្រៃ​វិ​ហារ ស្រុក​គង​ពិ​សី ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ។ ពេល​នេះ លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ បាន​នឹង​កំ​ពុង​បំ​ពេញ​តាម​ការ​សន្យា​រ​បស់ លោក​ប្រ​ធាន ដែល​បាន​សន្យា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​ម​ក​រា ២០១៧ ថា លោក ប្រ​ធាន​នឹង​ជួស​ជុល​ផ្ទះ​ជូន​លោក​យាយ ។ ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ