នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី ០២ ខែ​​មករា ឆ្នាំ​​២០១៧ មាន​វា​គ្មិន​ចំ​នួន ៣​រូប​បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​​កម្ម​​វិ​​ធី​ លាត​​ត្រ​​ដាង​​ការ​​ពិត

នៅ​ថ្ងៃ​​ទី ០២ ខែ​​មករា ឆ្នាំ​​២០១៧ វេ​​លា​​ម៉ោង ១៨:០០ ដល់​​ម៉ោង ១៩:០០​ល្ងាច មាន វា​គ្មិន​ចំ​នួន ៣​រូប បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ កម្ម​វិ​ធី​លាត​ត្រ​ដាង​ការ​ពិត មាន លោក ស៊ា សុផុន ជា​ប្រ​ធាន​ស​មា​គម​អ្នក​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​ លោក ស្មាន ស៊្រុង ជាអ្នកគ្រាំទ្រគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ និង ផល គង់ហុង ជាអ្នកគ្រាំទ្រគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ រួម​មាន​លោក អ៊ិត សុខា ជា​អ្នក​ស​ម្រប​ស​ម្រួល​កម្ម​វិ​ធី​។ ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ